Marmara Teknokent A.Ş. bünyesinde kurulmuş olan Ar-Ge Ticaret Merkezi ile teknoloji odaklı Ar-ge faaliyetleri çıktılarının ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü destek profesyonel bir hizmet anlayışı ile sunulabilmektedir. Böylelikle, ulusal ve uluslararası yatırım destek ajansları ile koordineli biçimde çalışabilecek katma değeri yüksek sürdürülebilir bir yapı oluşturulması planlanmaktadır.