Marmara Teknokent Çatısı altında Ülkemizde Yer Alan Ar-ge Firmaları, Sanayi, ve Akademiyi Ortak  Ulusal Platformda Buluşturmak ve Bilimsel bilginin yenilikçi fikirler ürettiği, üretilen fikirlerin katma değeri yüksek  ürünlere dönüştürüldüğü, ürünlerin yatırım ile dünya markası haline gelerek ihracata katkı sağlamasını amacıyla her yıl Ortak bir  payda buluşturarak Ar-ge Sanayi ve akademiyi bir arada topluyoruz ve ihtiyaçlara çözüm buluyoruz 2016 yılından itibaren Gaziantep, Adana, Kayseri ve Kocaeli olmak üzere toplamda 266 Ar-Ge Firması, 20 Üniversite ve 150 B2B görüşmelerine destek olunmuştur.
Amaçlarımız;
  • AR-GE ve İnovasyon Kapasitesinin Arttırılması
  • Ar- Ge Sanayi ve Akademi Birlikteliği
  • Fikri Katma Değeri Yüksek Ürüne dönüştürme ve pazara sunma
  • Ar-Ge Firmalarının ve Sanayinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  • İhtiyaca Çözüm Bulunması