Slide Ar-Ge Ticaret Merkezi Şapka'Ya katıl Etkin bir iş birliği
sürdürülebilir bir kalkınmanın anahtarıdır.

Girişiminizi Büyütün

Amacımız girişiminizin büyümesine ve başarıya ulaşmasına yardımcı olmak.

İşinizi Geliştirin

Teknolojinin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme gücüne sahip olduğuna inanıyor ve zamanımızı ve kaynaklarımızı etki yaratan girişimcilere yatırıyoruz.

Yurtdışına Açılın

Ulusal ve uluslararası yatırım destek ajansları ile koordineli biçimde çalışabilecek yapımız ile ürünlerinizin ticarileşmesinde ve yeni pazarlara açılmasında profesyonel hizmet sağlıyoruz.

Fikirlere Yatırım Yapın

Ulusal ve uluslararası alandaki network ağımız ile ihtiyaçlarınız için yatırımcılar ile etkinlikler düzenliyoruz.

PAZARYERİ

PARTNERLERİMİZ

Ar-Ge TİM Nedir?

Ar-Ge Ticaret Merkezi, araştırma ve keşif tutkusuyla hareket ederek teknolojik ürün ya da çabaların ticarileşmesi adına katkı sağlayabilecek modellerin oluşturulmasını, uygulanmasını, değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlayarak sürdürülebilir bir katma değer yaratmayı hedefleyen çabaların koordine edildiği bir merkezdir.

Fikirleri Önemsiyoruz

Merak ediyoruz, geleceği sorguluyoruz ve hayal ediyoruz.

Girişimleri Destekliyoruz

Zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı etki yaratan girişimcilere ve girişimlere ayırıyoruz.

canvas
canvas