Doğu Marmara Kalkınma Ajansının “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” Proje Çağrısı kapsamında Marmara Teknokent A.Ş. tarafından geliştirilen Ar-Ge Ticaret Merkezi, Marmara Teknokent A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülmek üzere kabul edilmiştir. Projenin amacı, teknoloji odaklı Ar-ge faaliyetleri çıktılarının, ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği profesyonel bir hizmet anlayışı ile sunabilecek, ulusal ve uluslararası yatırım destek ajansları ile koordineli bir şekilde çalışabilecek katma değeri yüksek, sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır.

Bu proje kapsamında Marmara Teknokent Ar-Ge Ticaret Merkezi, 2020’de faaliyete geçmiş olup, Ar-Ge Ticaret Merkezi Uzman kadrosu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Match & Catch

Yatırımcı ile girişimciyi ve akademisyen ile sanayiciyi bir araya getiren AR-GE TİM’in bir B2B eşleştirme programıdır. Daha çok startupların ticarileşmesine yönelik olarak geliştirilmiştir.