Marmara Teknokent A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisinin Eğitim Hizmetinin amacı, farklı sektörlerde Ar-Ge odaklı eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, ihtiyaçlara yönelik eğitim programları hazırlamak, yürütmek, değerlendirmek ve incelemektir. Ar-Ge odaklı eğitim programları düzenleyerek Teknokent ’in, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Marmara Teknokent Eğitim Hizmetlerimizin amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilerin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, belirlenen ihtiyaçlara yönelik eğitim programları planlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, uygulamak ve koordine etmektir.
2018 yılından itibaren 2000’den fazla girişimciye 40’tan fazla eğitim konularıyla destek olunmuştur.

Amaç

 • Farklı sektörlerde Ar-Ge odaklı eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,
 • İhtiyaçlara yönelik eğitim programları hazırlamak, yürütmek, değerlendirmek ve incelemek,
 • Ar-Ge odaklı eğitim programları düzenleyerek Teknokent’in, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmasına katkı sağlamaktır.

Verilen Eğitimler: (2018- 2020)

Bigg Çağrı dönemi şirketleşme süreci eğitimi
“Su Depolarında Yeni Teknoloji ve Gelişmeleri” Konulu Tanıtım Semineri
Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası
Türk Ticaret Merkezi ve Kuluçka Merkezi Bilgilendirme Günü
 1. Biyoinformatik paneli
 2. Proje Yönetimi ve Yazma
 3. BİGG Uygulamalı Girişimcilik
  • Canvas Modeli Nedir
  • Değer Teklifi Oluşturma
  • Pazarlama
  • Girişimci Destekleri nedir?
  • İş Planı Hazırlama
  • Girişimcilikte Liderlik
  • Maliyet Analizi
  • Finansal Tablolar
  • Fikri Sınai Hakları Genel Bilgilendirme
  • Ulusal ve Uluslararası Fikri Mülkiyet süreçleri
4.Engellilere Yönelik Teknoloji Temelli Girişimcilik
  • Canvas Modeli Nedir?
  • Değer Teklifi Oluşturma
  • Pazarlama
  • Girişimci Destekleri Nedir?
  • İş Planı Hazırlama
  • Girişimcilikte Liderlik
  • Maliyet Analizi
  • Finansal Tablolar
5.İnovasyonda Kadın Girişimcilik Eğitimi
  • Yaratıcı Drama Eğitimi
  • Canvas Modeli Nedir?
  • Değer Teklifi Oluşturma
  • Pazarlama
  • Girişimci Destekleri Nedir?
  • İş Planı Hazırlama
  • Girişimcilikte liderlik
  • Maliyet Analizi
  • Finansal Tablolar
  • Firkri Sınai Hakları Genel Bilgilendirme
  • Ulusal ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Süreçleri
  • Etkili Sunum Teknikleri
6.KOSGEB Bilgilendirme Semineri
7.E-İhracat Bilgilendirme Semineri
8.Ufuk 2020 Kobi Aracı Bilgi Günü
9.Sudan Eğitimi
10.AB Kadın Girişimcilik Kampı
  • Yaratıcı Drama Eğitimi
  • Canvas Modeli Nedir
  • Değer Teklifi Oluşturma
  • Pazarlama
  • Girişimci Destekleri nedir?
  • İş Planı Hazırlama
  • Girişimcilikte Liderlik
  • Maliyet Analizi
  • Finansal Tablolar
  • Fikri Sınai Hakları Genel Bilgilendirme
  • Ulusal ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Süreçleri
  • Etkili Sunum Teknikleri
11.İSO Koza Girişimcilik Hızlandırma Programı Tanıtımı
12.Yetenek, Beyin ve Başarı Semineri
13.Fikri Sınai Hakları ve Patent Süreçleri Eğitimi
14.TÜBİTAK TEYDEB ve KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Günü
15.Kişisel Verilerin Korunması Konunu Uyum Sureci Eğitimi
16.Etkili İletişim Eğitimi
17.Stratejik Plan eğitimi
18.Online Proje Destek Programı
19.E-Ticaret Sitesinde nelere dikkat edilmeli?
20.Teknoloji Serbest Bölgesi
21.Uluslararası Pazarlara Girişte Pazar Araştırması
22.Polonya Odaklı Dış Ticaret
23.Start Uplar İçin Stratejik Planlama
24.Yenilen Destek Çağrısı Patent – Sipariş Ar-ge
25.Kanada Odaklı Dış Ticaret Semineri
26.Kaizen Sürekli İyileştirme Semineri
27.”Süreç Yönetimi” konulu eğitim
28.5.İnovasyonda Kadın Kampı
29.Girişimcilik, Start-Up, İnovasyon ve Süreç Yönetimi
  • Maliyet Analizi
  • Finansal Tablolar
  • Proje Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • İş Planı Hazırlama
  • Proje Döngüsü
  • İş Planı Proje Yazım
  • Start up Analizi Nasıl Yapılır?
  • Şirket Geliştirme ve Markalaşmanın Önemi
  • Markalaşma Sürecinde Uygulanacak Stratejiler
  • Patent ve Marka Tescili/İş ve Ticaret Hukuku
  • Etkili Sunum Teknikleri
  • Canvas Modeli nedir?
  • Değer Teklifi Oluşturma
  • Pazarlama
30.Ar-Ge Firmaları İçin Finansal Bakış
31.İnovasyon Yönetimi
31.Kaizen Modeli
33.Zonguldak Teknopark Firmalarına ‘Teknopark Firmaları İçin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları’
34.Network Teori ve AB kültürleri
35.Teknopark firmaları için muhasebe ve vergi uygulamaları-
36.Satışın Matematiği
37.Türk Yönetim Tipi ve AB Karşılaştırması
38.TEYDEB Uygulamalı Proje Yazma Atölyesi

Uluslararası Eğitimler

ITTA POLONYA

 • The 20 Most Popular Startup and Business Models
 • Lean Startup and Customer Development
 • How To Validate Business Assumptions And Prepare An Elevator Pitch

ITTA Bulgaristan

 • Comparative Business Environment for the International Technology Transfer
 • International Trade & Investment
 • Financial Management when Internationalising the Technology Transfer
 • After break feedback on the assignment

ITTA Hırvatistan

 • Marketing, Branding & Communications
 • Practical exercise (Marketing, Branding & Communications)
 • Practical exercise (Networking & Community Management)
 • Networking & Community Management
 • Business negotiation

ITTA TURKEY

 • R & D Technology Transfer
 • Foreign Trade And Expansion Into International Markets
 • Innovation And Entrepreneurship
 • Marketing And Model Canvas

ITTA SLOVENYA

 • How business angels aren’t necessarily “individuals” looking for ideas to fund
 • The fundamentals of corporate-startup collaboration
 • Make it or break it due diligence in Venture Capital Funds
 • Accelerating startups through wisdom-sharing