HAKKIMIZDA

AR-GE Ticaret Merkezi, inovasyonları, Ar-Ge çıktısı olarak alıp pazara taşıyan, ortaklıklar yoluyla teknolojinin ticarileştirilmesini kolaylaştıran önemli bir unsurdur. Amacımız, girişimlerin büyümesine ve başarılı olmasına katkı sağlamak, gelecek vaat eden yeni teknolojileri, ticarileşme aşamasında destekleyerek, yerel ve küresel endüstrinin rekabet gücünü artıran, kolaylaştırıcı bir faydalı model oluşturmaktır. Ar-Ge Ticaret Merkezi, araştırma ve keşif tutkusuyla hareket ederek teknolojik ürün ya da çabaların ticarileşmesi adına katkı sağlayabilecek modellerin oluşturulmasını, uygulanmasını, değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlayarak sürdürülebilir bir katma değer yaratmayı hedefleyen çabaların koordine edildiği bir merkezdir. Merkez’de daha fazla fikrin toplum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmasını sağlamak adına teknoloji tabanlı şirketlerin ürünlerini / hizmetlerini satışa hazırlamaları, satış yapanların mevcut kapasitelerini artırmaları, küresel pazara erişim sağlamaları ve potansiyel yatırımcılar ile uygun ortaklıklar kurmalarını kolaylaştıracak iş planları geliştirilmektedir.
 • Fikirleri önemsiyoruz,
 • Girişimleri destekliyoruz,
 • Merak ediyoruz, geleceği sorguluyoruz ve hayal ediyoruz.
 • Zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı etki yaratan girişimcilere ve girişimlere ayırıyoruz.
 • Yerli ve milli ürünlerimizin uluslararası pazarlarda uluslararası bir marka olması için çabalıyoruz,
 • Büyük bir tavır, tutku ve her türlü zor sorunun yanıtını keşfetme heyecanı duyan kişi ya da kurumlar ile tanışmayı dört gözle bekliyoruz.

MİSYON

Toplumsal etkiyi ilerletmek için dünya çapında bir teknoloji odaklı ticarileştirme kültürünü teşvik etmek ve geliştirmektir.

VİZYON

Teknoloji üreten firmalar ile iş birliği oluşturarak, bilimsel ve etik titizlikten ödün vermeden, bütünlüğü koruyarak, yüksek katma değerli teknolojik ürün ya da çabaların ticarileşmesinde örnek bir kurum olmak.

AR-GE TİCARET MERKEZİ SÜREÇ ADIMLAR

 • Talep değerlendirme
 • Talep ön araştırma raporu oluşturma
 • Ticarileştirme stratejik plan oluşturma,
 • Uygulama
 • İnceleme ve değerlendirme.
 • Özel sektördeki şirketler için, yüksek katma değerli, teknolojik ürün hedefleyen inovatif projelere erişimi kolaylaştırma.