2017 AB ERASMUS + Mesleki Eğitim Programı Mesleki Eğitimde Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Proje Çağrısı kapsamında Marmara Teknokent A.Ş. tarafından geliştirilen “Uluslararası Teknoloji Transferi Akademisi” projesi, Marmara Teknokent A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülmek üzere kabul edilmiştir. Bu proje ile Türkiye Ar-Ge ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir model oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda da Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan ve Türkiye’de eğitimler düzenlenmiştir.
Proje Ortakları: Marmara Teknokent A.Ş. (Türkiye), Consortium Innovative Capital  (Bulgaristan), Tehnoloski Park Ljubljana Doo (Slovenya), Tehholoski Park Varazdin Doo Za Incubacıju Inovatıvnıh Tehnologijskıhpo Duzeca (Hırvatistan), Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny (Polonya).