Proje Yazım Danışmanlığı

Proje yazımı ve Danışmanlığı hizmeti kapsamında Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Birimi, projenizin fikir aşamasından başlayarak analiz edilmesi, başvuru şartlarına uygun hale getirilmesi, planlama, yönetme, gözlemleme ve kontrol aşamasına kadar projenizi koordine etmenize ve yönetmenize yardımcı olmaktadır.

Ar-Ge Portal Proje Yazım Danışmanlığı

 • Firmaların Ar-Ge Portal sistemine proje dosyalarının hazırlanması,
 • Teknik aylık faaliyet dönem raporunun hazırlanması,
 • Ar-Ge Portal’a teknik ve mali bilgilerin girilmesi,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması ve Ar-Ge Portal’a girilmesi

Proje Ortaklık

Vizyon Projeler:
  • İnovasyonda Kadın Kampı: KADEM, TOBB ve Bilişim Vadisi Ortaklığı
  • International Technology Transfer Academy (ITTA): Consortium Innovative Capital (Bulgaristan), Tehnoloski Park Ljubljana Doo (Slovenya), Tehholoski Park Varazdin Doo Za Incubacıju Inovatıvnıh Tehnologijskıhpo Duzeca (Hırvatistan), Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny (Polonya) Ortaklığı
  • Herkes İçin Girişimcilik: European Network for Independent Living (Belçika) ve Consortium Innovative Capital (Bulgaristan) Ortaklığı
  • The Reverse Linkage Project: Uludağ Üniversitesi Teknopark, SESRIC ve Islamic Development Bank (IDB) Ortaklığı

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir. Bu kapsamda yatırımcı nakit desteği yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi gibi yatırım teşvik araçlarıyla desteklenir. Marmara Teknokent A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Yatırım Teşvik Danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.
 • Yatırımınız için uygun olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvikleri hakkında mevzuata dair bilgilendirme ve yönlendirme,
 • Yapılacak yatırıma ait inşaat ve makine-teçhizat listesinin kontrolünün sağlanması,
 • Teşvik başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Ön başvurunun bakanlığa sunulması,
 • Bakanlıktaki başvuru dosyasının takip edilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Teşvik belgesi alındıktan sonra gerekli durumlarda revizelerinin yapılması,
 • Teşvik belgesinin tamamlama (kapama) vizesi işlemlerinin yapılması,
 • Yatırım Teşvik ve ilgili tüm danışmanlık hizmetlerinin verilmesi