Ticarileşme Danışmanlığı

 • Ürüne yönelik pazar araştırması
 • Sektöre yönelik pazar araştırması
 • Ticari network araştırması
 • Rakip analizi
 • Hedef pazar analizi
 • Pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi
 • Online veritabanları ile potansiyel müşteri belirleme çalışmaları
 • Ulusal ve uluslararası sektörel fuar organizasyonları
 • Yabancı ülkelerin ticari temsilcileri ile bağlantılar kurulması
 • Ticari eşleştirmeler ve ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonları

Mali Danışmanlık

 • Firmaların 4691 ve 5746 sayılı kanunlar hakkında bilgilendirilmesi
 • Firmaların kanunlar kapsamında yararlanabileceği teşviklerin belirlenmesi ve faydalandırılması

Hukuk Danışmanlığı

 • Vergi hukuku,
 • Ceza hukuku,
 • Ticari ve mali ceza hukuku,
 • Gümrük

Patent Danışmanlığı

 • Marmara Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde çalışmakta olan Patent Vekili bünyemizde yer alan firmalara patent danışmanlığı hizmeti vermektedir.Teknoparkta yer alan firmalarımız için ücretsiz olarak “Patent Kulübü” oluşturulmuştur. Patent Kulübü ile her ay iki patent eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler sonunda katılımcılar tarifname hazırlama, literatür tarama ve yorumlama, sektördeki trendleri tespit etme ve yorumlama gibi yeteneklere sahip olacaktır.Patent danışmanlığı kapsamda firmalarımıza aşağıdaki hizmetler verilmektedir;
  • Marka Hizmetleri,
  • Patent Hizmetleri,
  • Endüstriyel Tasarım,
  • Yurt dışı Marka Tescili,
  • Hukuki işlemler vb. konularda kapsamlı destekler sağlanmaktadır.

Proje Danışmanlığı